PDA

Pogledaj punu verziju : HERPETOFAUNA SRBIJEDragan Gacic
09.09.10., 20:37
V o d o z e m c i - A m p h i b i a n s
1 Salamandra salamandra Fire Salamander Šareni daždevnjak
2 Salamandra atra Alpine Salamander Crni daždevnjak
3 Lissotriton vulgaris Common Newt Mali mrmoljak
4 Mesotriton alpestris Alpine Newt Alpski mrmoljak
5 Triturus carnifex Italian Crested Newt Glavati mrmoljak
6 Triturus cristatus Northern Crested Newt Veliki mrmoljak
7 Triturus dobrogicus Danube Crested Newt Podunavski mrmoljak
8 Triturus karelinii Balkan Crested Newt Dugonogi mrmoljak
9 Bombina bombina Fire-bellied Toad Crvenotrbi mukac
10 Bombina variegata Yellow-bellied Toad Žutotrbi mukac
11 Pelobates fuscus Common Spadefoot Obicna cešnjarka
12 Pelobates syriacus Eastern Spadefoot Balkanska cešnjarka
13 Bufo bufo Common Toad Velika krastaca
14 Pseudepidalea viridis Green Toad Zelena krastaca
15 Hyla arborea Common Tree Frog Gatalinka
16 Pelophylax kl. esculentus Edible Frog Zelena žaba
17 Pelophylax lessonae Pool Frog Mala zelena žaba
18 Pelophylax ridibundus Marsh Frog Velika zelena žaba
19 Rana dalmatina Agile Frog Šumska žaba
20 Rana graeca Balkan Stream Frog Grcka žaba
21 Rana temporaria Common Frog Žaba travnjaca
G m i z a v c i - R e p t i l e s
22 Emys orbicularis European Pond Terrapin Barska kornjaca
23 Eurotestudo hermanni Hermann’s Tortoise Šumska kornjaca
24 Testudo graeca Spur-thighed Tortoise Grcka kornjaca
25 Mediodactylus kotschyi Kotschy’s Gecko Kocijev gekon
26 Ablepharus kitaibelii Snake-eyed Skink Kratkonogi gušter
27 Anguis fragilis Slow Worm Slepic
28 Algyroides nigropunctatus Dalmatian Algyroides Mediteranski gušter
29 Darevskia praticola Meadow Lizard Šumski gušter
30 Lacerta trilineata Balkan Green Lizard Veliki zelembac
31 Lacerta agilis Sand Lizard Livadski gušter
32 Lacerta viridis Green Lizard Zelembac
33 Podarcis erhardii Erhard’s Wall Lizard Makedonski gušter
34 Podarcis muralis Common Wall Lizard Zidni gušter
35 Podarcis tauricus Balkan Wall Lizard Stepski gušter
36 Zootoca vivipara Viviparous Lizard Živorodni gušter
37 Coronella austriaca Smooth Snake Smukulja
38 Dolichophis caspius Large Whip Snake Stepski Smuk
39 Elaphe quatuorlineata Four-lined Snake Cetvoroprugi smuk
40 Natrix natrix Grass Snake Belouška
41 Natrix tessellata Dice Snake Ribarica
42 Platyceps najadum Dahl’s Whip Snake Šilac
43 Zamenis longissimus Aesculapian Snake Smuk
44 Vipera ammodytes Nose-horned Viper Poskok
45 Vipera berus Adder Šarka
46 Vipera ursinii Orsini’s Viper Šargan

nenad
10.09.10., 03:07
Odlično, uz par dopuna.. ;)

Triturus carnifex - iz ove vrste je izdvojena nova - Triturus macedonicus, koja živi u Srbiji, dok carnifex nije prisutan.

Triturus karelinii - takođe iz ove vrste izdvojena nova - Triturus arntzeni, koja živi u Srbiji, a kareliniia ovde nema.

Rana arvalis - konačno otkrivena u Srbiji, ovog proleća. Zasad se krije gde je tačno otkrivena, ali sigurno je negde uz mađarsku granicu.

Algyroides nigropunctatus - živi na Kosovu. E, sad, koliko je to naša teritorija, ne znam. Na žalost.

Dragan Gacic
10.09.10., 10:48
odlicno... sad ih ima 48... hvala nenade na dopuni

nenad
10.09.10., 12:40
A, pa, ne, 46 i dalje, jer je Triturus carnifex podeljen na carnifexa i macedonicusa, od čega u SR živi samo macedonicus a ne carnifex. Isti je slučaj i sa kareliniijem, koji je podeljen na kareliniija i arntzenia, od čega samo arntzeni živi kod nas.
Dakle, na teritoriji samo Srbije živi 46 vrsta. Na Kosovu žive i Algyroides nigropunctatus i žaba Pelophylax kurtmuelleri, koja je izdvojena iz vrste ridibundus. Evo i par sličica ove dve vrste, koje sam napravio u Makedoniji.

http://i674.photobucket.com/albums/vv106/nenad_preradovic1/294ALGYROIDESNIGROPUNCTATUS.jpg

http://i674.photobucket.com/albums/vv106/nenad_preradovic1/311ALGYROIDESNIGROPUNCTATUS.jpg

http://i674.photobucket.com/albums/vv106/nenad_preradovic1/314PELOPHYLAXKURTMUELERI.jpg

Dragan Gacic
10.09.10., 13:07
ako ne racunas kosovo :), pomenuo si i rana arvalis... da su je skoro pronasli? onda bi to trebalo biti 47 :), naravno ako je prihvate kao vrstu koja zivi kod nas, tj.cija jedinka nije tu slucajno zapala:)

nenad
10.09.10., 13:29
46 samo Srbija, 48 sa Kosovom ;) Ali, sigurno tu postoji još neka neotkrivena ;) U poslednjih nekoliko godina je otkriveno 6 vrsta reptila u Srbiji, za koje se nije znalo da tu žive ;) Moguće da će još neku pronaći.
Dakle, za 10 godina biće ih više, jer i ako ne nađu neku novu vrstu (na Pčinji, npr), sigurno će dokoni biolozi da razdvoje još neku vrstu na nove vrste ;) Pre par godina je tako, npr. crnogorski gušter Dinarolacerta mossorensis (nekad Lacerta mossorensis), razdvojen na dve vrste, pa tako sad u CG žive i Dinarolacerta mossorensis i Dinarolacerta montenegrina. Iako praktično isto izgledaju, utvrđeno je da su različite vrste u pitanju :D
Što se tiče Rana arvalis, odavno se veruje da je ima kod nas. Pretpostavljam da je otkrivena neka manja populacija.

Dragan Gacic
10.09.10., 15:54
kratko i jasno... svaka ti cast... zelim da sto bolje upoznam herpetofaunu srbije, da islikam sto vise vrsta, is sl... zaista me interesuje... a i fenomen pcinje je zaista neverovatan...

nenad
10.09.10., 16:00
Super je Pčinja, ali meni je za terene najidealnije primorje Crne Gore. Najveći broj vrsta u zadovoljavajućim količinama ;) Možemo da se organizujemo sledeće godine da idemo zajedno na terene.

Dragan Gacic
11.09.10., 10:28
moze, naravno, voleo bih, bila bi cast :)

nenad
11.09.10., 11:29
Ma, to je najmanji problem. ;)

TheBacko
17.09.10., 12:06
Ako dolazite da obiđete Pčinju samo se javnite, imaćete i domaćina :21n:...taman da malo krademo znanje i mi na jugu :D

nenad
17.09.10., 12:31
Bili smo Gordon i ja letos, ali samo jedan dan na terenu, prespavali, pa ujutru otišli dalje. Doćićemo opet, jednom ;) Hvala na pozivu.

gordond
18.09.10., 11:32
Moramo doci, jer glavni razlog zbog kog smo dolazili je bio P.najadum, a nismo uspeli da ga nadjemo. Posao mora biti dovrsen:)

Dragan Gacic
21.09.10., 22:50
ne zaboravite da saljete pozivnice...ima jos ljudi koji bi da idu... a ti domacine spremi sunke sira i kajmaka, i naravno pica... :)