Mod edit:
Svi postovi u kojima postoji potražnja ili ponuda idu ISKLJUČIVO u male oglase. Molimo pročitajte pravila foruma pre postovanja ili bar obaveštenja na vrhu svakog foruma. Detaljnije objašnjenje.