Evo ovako. Interesuje me kako preparirati tarantulu koja je uginula?
Da li je dobro?
Preparurati ili Prezervatirati?
Čuo sam se sa osobom koja radi taj posao, kaže mi da držim tarantulu 2-3 dana u Etil Alkoholu. Nakon toga da je izvadim, izvadim iznutrice iz abdomena, napunim vatom i da je ostavim u željeni položaj da se osuši. Negde sam čitao da se može dodati lak za kosu kada se osuši. E sada, šta vi mislite o tome, zna neko neki predlog, neko ko zna malo više o tome, iskustvo, itd.