Uhvatio sam je juca na balegama...
Hahahahaha

I evo ubacio sam joj 2 radnika i izlegla je 2 jaja...

Slike kad ih ubacim u mravarijum...

Camponotus Vagus!