Mislim da sam video ovo u uradi sam kod zelezničke. (Beograd)
Proveriću sledeći put kada budem išao tamo, krajem ovog meseca.